van stichting Happy Kids - Happy People

De Stichting dient het algemeen belang en heeft als doel:

a. het creëren van een ontmoetingsplek met een breed scala aan multifunctionele doeleinden voor onder andere; kinderen, ouderen en vluchtelingen en waarbij onder meer verbinding wordt gezocht tussen de verschillende doelgroepen.

b. het verrichten van alle verdere handelingen die met deze doelomschrijving in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het (doen) organiseren van diverse activiteiten zoals:

  • Knutsel/creatieve avond voor volwassenen
  • Voor ouders, door ouders
  • Ontmoetingsmiddag met Knutsel/kunst/crea middag gegeven door ouderen aan kinderen
  • Gitaarles
  • Sinterklaasfeest
  • Kerstdiner/Kerstgala
  • Kledingbank
  • Plastic soep is Troep
  • Diverse uitjes of activiteiten in samenwerking met andere organisaties.

De stichting heeft geen winstoogmerk. Het doel is dan ook om met de gelden die we ontvangen verschillende doelgroepen te helpen door activiteiten te organiseren die financieel niet altijd haalbaar voor ze zijn.